Меню кабінету

Засади співпраці

Головні засади роботи у ході підвищення кваліфікації вчителів громадянської освіти:

Навчання у командах.
Формування у педагогів навичок співпраці та групової відповідальності: вміння аргументовано представляти свою позицію та досвід; навички активного слухання, емпатії, організація переговорів, досягнення домовленостей, налагодження позитивного зворотного зв’язку, висловлення вдячності та здобуття довіри.

Позитивна комунікація. Учасники програми здобудуть необхідні навики організації позитивної атмосфери на заняттях: залучення до роботи усіх учасників, вміння доброзичливо представляти свою позицію, поважати думку іншого, домовлятися, ставити запитання, рефлексії тощо.

Інтеграція та міжрегіональна взаємодія. У робочі групи (команди) будуть включені представники з різних  регіонів України. Учасники зможуть ділитися досвідом, співпрацювати, разом долати суспільні стереотипи та упередження, спільно визначатимуть шляхи консолідації українського суспільства;

Узагальнення здобутого досвіду у форматі публікації. У ході навчання, педагоги отримають навики аналізу власного педагогічного досвіду та кооперації із колегами у формі короткої але цікавої науково-методичної публікації.

Актуальна суспільна практика: обговорення злободенних проблем життя українського суспільства в умовах війни,  опір інформаційній агресії ворога, пропаганда демократичних цінностей та  шляхів інтеграції України у європейську та світову спільноту.

Локальний вимір. Педагоги здобудуть необхідний досвід організації проєктної роботи з учнями на рівні місцевої громади, навчаться робити дослідження різноманітних соціальних проблем, зможуть налагоджувати успішну взаємодію з громадським сектором, органами місцевого самоврядування, державними інституціями;

Особистісний розвиток педагога. У ході підвищення кваліфікації, педагоги обговорюватимуть фундаментальні цінності демократичного співтовариства, що допоможе їм підвищити рівень власних громадянських якостей, відчути свою приналежність до місцевої громади, українського суспільства, Європи та світу.